17 C
Астана
6 августа, 2021

Май 2010

ЗАГРАНБЮРО

Серик Медетбеков: Чек араны жабуу менен Казакстан жаңылыштык кетирди

Серик Медет­бе­ков 19.05.2010 Улан Алым­кул уулу Эшматов Казак–кыргыз чек ара­сы күчөтүл­гөн тар­тип­те кай­та­ры­л­га­ны­на бүгүн 42 күн­гө аяк басты. Казак рас­мий өкүл­дөрү чек ара Кыр­гыз­стан­да­гы сая­сий...